Ai thông minh hơn học sinh lớp 5

san-san

Trần San San

Sở hữu vóc người nhỏ nhắn nhưng San San là một cô bé cực kỳ thông minh và tháo vát. Cô bé hiện là học sinh lớp 5 của trường Trần Quốc Toản. Viết chữ rất đẹp, học giỏi môn Toán và yêu thích vẽ là những gì mọi người nói về San San. Sau này San San mong muốn sẽ trở thành một cô giáo dạy vẽ.

Update News

  • Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
    Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
  • Hội ngộ những tài năng múa đương đại
    Hội ngộ những tài năng múa đương đại
  • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt
    Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt