Chuyện nhỏ

chuyen-nho_noidung_dd

Nội dung chương trình

Vòng 1:

MC ñưa ra 1 câu hỏi chính và hỏi từng người một trong 3 thí sinh dự thi: “Theo anh chị thì đa số các em có biết câu trả lời này hay không?” Nếu thí sinh trả lời đúng với kết quả khảo sát trước đó, thí sinh được 10 điểm.

Sau đó lần lượt mỗi thí sinh chọn 2 bé trên màn hình. MC sẽ hỏi em bé ñược chọn trên màn hình 1 câu hỏi có chủ đề liên quan ñến câu hỏi chính. Sau khi nghe câu trả lời của em bé, thí sinh phải đoán xem
liệu em bé đó có trả lời ñược câu hỏi chính hay không ?

Sau khi thí sinh trả lời xong, MC yêu cầu màn hình video phát câu trả lời của em bé ñược chọn. Nếu có câu trả lời trùng khớp ý, thí sinh ghi ñược 20 ñiểm.

Vòng 2:

Tương tự vòng 1, MC đưa ra 1 câu hỏi chính và hỏi từng người một trong 3 thí sinh dự thi. Nếu thí sinh trả lời ñúng với kết quả khảo sát trước ñó, thí sinh được 10 điểm.

Sau đó lần lượt mỗi thí sinh chọn 2 bé trên màn hình. MC sẽ hỏi em bé được chọn trên màn hình 1 câu hỏi có chủ đề liên quan đến câu hỏi chính. Sau khi nghe câu quan đến câu hỏi chính. Sau khi nghe câu trả lời của em bé, thí sinh phải đoán xem liệu em bé ñó có trả lời ñược câu hỏi chính hay không ?

Sau khi thí sinh trả lời xong, nếu có câu trả lời trùng khớp ý, thí sinh ghi được 30 điểm.
Kết thúc vòng này, thí sinh nào ít điểm nhất sẽ chia tay chương trình với phần thưởng là 1 triệu đồng, kỷ niệm chương và phần quà của nhà tài trợ.

Vòng 3:

Hai thí sinh còn lại lần lượt chơi với 6 bé trên màn hình video. Thí sinh chọn bé bằng cách bấm chuông trên màn hình nhấp nháy. Ở vòng chơi này, không có câu hỏi liên quan đến câu hỏi chính, mà chỉ có một câu hỏi, thí sinh phải đoán trùng ý trực tiếp. Mỗi câu trả lời trùng ý thí sinh ñược 40 điểm.Kết thúc vòng 3, thí sinh nào ít điểm hơn sẽ chia tay chương trình với phần thưởng là 1.5 triệu đồng, kỷ niệm chương và phần quà của nhà tài trợ. Thí sinh cao điểm nhất sẽ nhận được 2 triệu đồng, kỷ niệm chương và phần quà của nhà tài trợ & bước vào vòng đặc biệt.

Vòng đặc biệt:

Thí sinh chọn ngay từ đầu 5 bé trên màn hình ñể chơi phần đoán ý trực tiếp như vòng 3. Sau khi thí sinh trả lời xong, MC sẽ yêu cầu các bé trên màn hình cho điểm cho các câu trả lời của thí điểm cho các câu trả lời của thí sinh. Tổng số ñiểm của thí sinh tính từ vòng 1 nếu đạt từ 500 điểm trở lên thì sẽ dành thêm được phần thưởng đặc biệt của chương trình là 2 triệu đồng.

Update News

  • Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
    Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
  • Hội ngộ những tài năng múa đương đại
    Hội ngộ những tài năng múa đương đại
  • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt
    Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt