Chuyện nhỏ

chuyen-nho_thisinh_dd

Thí sinh tham gia


Trẻ em:

Trẻ em từ 5-8 tuổi ở các trường học sẽ được thu hình trước. Các em trả lời và cho ý kiến về các câu hỏi trong cuộc sống & thế giới xung quanh bé. Câu hỏi có thể là: “Theo bé, con ngựa ngủ đứng hay ngủ hỏi có thể là: “Theo bé, con ngựa ngủ đứng hay ngủ nằm?” hoặc “Ông Táo về trời bằng cách nào?”. Câu trả lời của các bé sẽ rất ngộ nghĩnh, vui nhộn & đầy bất ngờ.

Người lớn:

Thí sinh có ñộ tuổi từ 25 – 40 tuổi.

Update News

  • Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
    Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
  • Hội ngộ những tài năng múa đương đại
    Hội ngộ những tài năng múa đương đại
  • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt
    Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt