Hội ngộ danh hài

hai_quyenloi

Quyền lợi tài trợ


 • 40 TV trailer quảng bá về chương trình trên HTV7+HTV9
 • 10 Panel đầu & cuối: 02 panel x 5 chương trình
 • 5 TVC (vị trí ưu tiên) : 01 TVC x 5 chương trình
 • Logo lớn giữa sân khấu
 • Logo in trên backdrop
 • Logo in trên vé mời (1.200 vé x 5 đêm diễn)
 • MC nhắc tên NTT đầu & cuối Chương trình
 • 300 vé cho mỗi đêm diễn
Chi phí tài trợ: 1.100.000.000 VNĐ

Update News

 • Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
  Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
 • Hội ngộ những tài năng múa đương đại
  Hội ngộ những tài năng múa đương đại
 • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt
  Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt