background_nam-ngon-tay-ngoan.jpg
nam-ngon-tay-ngoan_icon.png

Năm ngón tay ngoan

Xây dựng một chương trình truyền hình 25 phút, hàng tuần, thu hút, có 3 yếu tố then chốt:

  • Tính giải trí cao: phù hợp cho thiếu nhi và các bà mẹ
  • Tính giáo dục cao: Cung cấp, chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng gia đình
  • Tính tương tác cao: Đặt câu hỏi về kiến thức dinh dưỡng, trả lời đúng nhận quà của Nhà tài trợ