chao-be-yeu3.jpg
img-thum2.png

Chào bé yêu

Xuất xứ:

Hi – 5 là chương trình truyền hình có xuất xứ từ Úc. Phát sóng đầu tiên vào năm 1998. Hiện tại chương trình được bán bản quyền để thực hiện trên 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hi – 5 là chương trình truyền hình có xuất xứ từ Úc. Phát sóng đầu tiên vào năm 1998. Hiện tại chương trình được bán bản quyền để thực hiện trên 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hi – 5 là chương trình truyền hình có xuất xứ từ Úc. Phát sóng đầu tiên vào năm 1998. Hiện tại chương trình được bán bản quyền để thực hiện trên 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi chương trình 1 chủ đề: 52 chủ đề/năm.

Xuyên suốt là những ca khúc, câu chuyện, tiết mục liên quan đến chủ đề. Từ đó đưa ra các bài học dành cho các bé trong lứa tuổi từ 5-6 tuổi (khoảng 3- 4 tiết mục khác nhau trong mỗi chương trình).

Các bé ở nhà sẽ hát theo những giai điệu vui tươi của chủ đề, thực hànhkhám phá những bài học mới, những hướng dẫn của 5 MC trong chương trình.

Mỗi chương trình 1 chủ đề: 52 chủ đề/năm.  Xuyên suốt là những ca khúc, câu chuyện, tiết mục liên quan đến chủ đề. Từ đó đưa ra các bài học dành cho các bé trong lứa tuổi từ 5-6 tuổi (khoảng 3- 4 tiết mục khác nhau trong mỗi chương trình).  Các bé ở nhà sẽ hát theo những giai điệu vui tươi của chủ đề, thực hành và khám phá những bài học mới, những hướng dẫn của 5 MC trong chương trình.

Mỗi chương trình 1 chủ đề: 52 chủ đề/năm.  Xuyên suốt là những ca khúc, câu chuyện, tiết mục liên quan đến chủ đề. Từ đó đưa ra các bài học dành cho các bé trong lứa tuổi từ 5-6 tuổi (khoảng 3- 4 tiết mục khác nhau trong mỗi chương trình).  Các bé ở nhà sẽ hát theo những giai điệu vui tươi của chủ đề, thực hành và khám phá những bài học mới, những hướng dẫn của 5 MC trong chương trình.