Up coming event

Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt

Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt

Ngoài các thí sinh đăng ký tham gia chương trình, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 còn có sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên, MC Trấn Thành, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Nguyệt Ánh… Sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn...Xem thêm

Update News

  • Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
    Thí sinh ‘Bước nhảy’ chứng tỏ nghị lực phi thường
  • Hội ngộ những tài năng múa đương đại
    Hội ngộ những tài năng múa đương đại
  • Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt
    Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? - Chương trình đặc biệt